WTAC-Waterstad 

Hellevoetsluis

Lid zijn of lid worden van

WTAC-Waterstad?

(Toer)fietsen in groepsverband is meestal plezieriger, gezelliger en je kunt vaak verder komen (je profiteert immers van het gedeeltelijk uit de wind rijden). 

Toerfietsen bij WTAC Waterstad biedt daarboven nog meer voordelen:


  • Elke zondag (en in de zomertijd ook op maandagavond en woensdagavond) zijn er  trainingsritten en kan je met gelijk getrainde leuke afstanden afleggen.
  • Gezelligheid (fietsen in groepsverband).
  • Gratis deelname aan de clubritten van WTAC Waterstad.
  • Mogelijkheid om deel te nemen aan fietsvakanties en meerdaagse in het voor- najaar. 
  • Speciale clubritten.
  • Sponsorritten.
  • Korting op inschrijfgeld van NTFU toertochten.
  • Korting op de aanschaf van kwalitatief zeer goede clubkleding.
  • Op regelmatige basis komt er een fraaie clubblad bij u thuis. (Leden buiten de regio ontvangen het clubblad digitaal.)
  • Je bent automatisch lid van de Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU). Dit lidmaatschap houdt in dat je automatisch verzekerd bent tijdens toerfietstochten, zowel tijdens trainingen, gewone ritten als bij individuele trainingen in binnen en buitenland (West Europa). 


Deze verzekering houdt in dat schade aan fiets en kleding is gedekt (tot een maximum) en een WA verzekering. Wil je je fiets hoger verzekeren dan is dit ook mogelijk. Let wel op het dekkingsgebied. Zie voor de mogelijkheden de site van de NTFU, http://www.ntfu.nl.
 

Daarnaast krijg je een keer per jaar het TEP (Toer Evenementen Programma) met alle toertochten chronologisch gerangschikt en vier keer per jaar het Toerfiets Magazine.
Inschrijven kan via een inschrijfformulier verkrijgbaar in het clubhuis op zondag of via de website.


Contributie

De contributie-tarieven zien er m.i.v. 1 januari 2024 als volgt uit:

Category

Lidmaatschapgeld

Hoofdlid

€ 67,50

Gezinslid

€ 57,50

M-lid

€ 45,00

* Septemberlid

€ 105,00

* Gezinslid september 

€ 90,00

* M-lid september 

€ 82,50

Donateur

€ 18,50

Donateur met clubblad

€ 30,00

Inschrijfkosten (eenmalig)

€ 5,00

Leden zonder machtiging én zonder bekend e-mailadres betalen € 2,50 meer. De contributie wordt begin januari van je bank- of girorekening afgeschreven.

*Voor leden welke lid zijn geworden na 1 september is een aparte regeling van kracht, de contributie voor het nog lopende seizoen behoeft nog maar voor de helft te worden voldaan, de contributie voor het komende seizoen moet echter vooruit betaald worden i.v.m. de afdracht aan de NTFU. Het contributie seizoen van WTAC-Waterstad loopt van 1 januari tot 31 december.

Aanvraag lidmaatschap