WTAC-Waterstad 

Hellevoetsluis

Privacy wetgeving WTAC-Waterstad.

 

 

Privacyverklaring / AVG

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, de algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) in werking.  Als vereniging hebben wij een verantwoordingsplicht, dit houdt in dat wij moeten kunnen aantonen in overeenstemming met de AVG te handelen. Hiervoor is een register aangemaakt waarin uw persoonsgegevens beheerd worden (zie toelichting).

Echter voor het verwerken van uw persoonsgegevens hebben wij uw toestemming nodig. Bij aanmelden voor onze vereniging moet dit worden aangegeven. Bij voorbaat dank.

Bestuur WTAC Waterstad

 

Toelichting*

  • Het register wordt in een administratieprogramma beheerd door één van de bestuursleden die daarvoor is aangesteld.
  • Het zit op een beveiligde computer met een firewall en een beveiligingsprogramma. 
  • Een kopie van de gegevens wordt in een afgesloten ruimte opgeslagen.
  • Bij een datalek wordt dit gelijk gerapporteerd bij Autoriteit Persoonsgegevens en aan de leden.
  • Iedereen die zijn gegevens wil inzien of wijzigen kan hiervoor contact opnemen met de aangestelde bestuursleden.
  • Wij gebruiken alleen uw naam, adres en email gegevens, voor het verzenden van WTAC Waterstad gerelateerde uitnodigingen en informatie en incidenteel voor zaken u aangaande. Als dit laatste nodig is, alleen in overleg met u. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden versterkt zonder overleg.
  • Het bestuur heeft een geheimhoudingsverplichting. Een door het bestuur getekende geheimhoudingsverklaring is onderdeel van het register. 
  • Met de overkoepelende NTFU hebben wij een AVG-compliant verwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierin is opgenomen hoe de NTFU omgaat met onze gegevens volgens de richtlijnen van de AVG.